top of page

Reseachers

PhD Candidates

UNSW Sydney

PhD Candidate

 • Grey LinkedIn Icon

UNSW Sydney

PhD Candidate

 • Grey LinkedIn Icon
Maggie Lim.JPG

Maggie Lim

UNSW Sydney

PhD Candidate

 • Grey LinkedIn Icon
Jack Shepherd.jfif

Jack Shepherd

Jaco van Antwerpen.jfif

Jaco Van Antwerpen

Haider Khan.jpeg

Haider Khan

UNSW Sydney

PhD Candidate

 • Grey LinkedIn Icon
Michael Gunawan.jpeg

Michael Gunawan

UNSW Sydney

PhD Candidate

 • Grey LinkedIn Icon
Michael Lejeune.jpeg

Michaël Lejeune

UNSW Sydney

PhD Candidate

 • Grey LinkedIn Icon

Postdoctoral Researcher

XieBing Qiao.jpg

Dr BingQiao Xie

University of New South Wales

PostDoctoral Researcher

 • Grey LinkedIn Icon
Hamidreza Rahimpour.JPG

Dr Hamidreza Rahimpour

University of Newcastle

PostDoctoral Researcher

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey LinkedIn Icon
Xiao Ying Wong.png

Xiao Ying Wong

UNSW Sydney

PhD Candidate

 • Grey LinkedIn Icon
Denny photo.jpg

Denny Gunawan

UNSW Sydney

PhD Candidate

University of Queensland

Penghui Yan

Dr Penghui Yan

Research Fellow

Quang Anh Tran.jfif

Dr Quang Anh Tran (left)

University of Newcastle

PostDoctoral Researcher

 • Grey LinkedIn Icon
Kamran Dastafkan.jpg

Kamran Dastafkan

University of New South Wales

PostDoctoral Researcher

 • Grey LinkedIn Icon
bottom of page